Управління капітального будівництва
м. Суми, вул. Шишкарівська, 9
Телефон: (0542) 22-16-38 
Факс: (0542) 60-80-80 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Положення

Оновлено 31.07.2018

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                               Розпорядження голови                                Сумської обласної державної адміністрації 12.12.2016 № 636-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про управління капітального будівництва

  Сумської обласної державної адміністрації

 

1. Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації. 

Повна назва управління – управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації. 

Скорочена назва управління – УКБ Сумської ОДА.

Підпорядкування ( спрямування та контроль за діяльністю) управління визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації, а також управління підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань реалізації державної політики у сфері будівництва.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями її керівництва (голови, його першого заступника, заступників) а також цим Положенням.

3. Управління провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи управління, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Основними завданнями управління є: 

1) забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі будівництва; 

2) виконання відповідно до чинного законодавства функцій замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Сумської області, завдань з будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та забезпечення цільового й ефективного використання бюджетних коштів та коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, що спрямовуються на цю мету; 

3) сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів. 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1) бере участь у: 

 реалізації державних і регіональних бюджетних програм з питань будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення управління розпорядником коштів за відповідною програмою); 

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Сумської області; 

підготовці пропозицій з питань розвитку будівництва на території області і подає їх на розгляд голові Сумської обласної державної адміністрації;

розробленні проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції; 

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

2) бере участь у межах та поряду, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, у: 

підготовці і проведенні організаційних заходів; 

формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також у підготовці звітів про їх виконання; 

підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень його першого заступника, заступників, керівника апарату, керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням; 

3) забезпечує: 

 в установленому чинним законодавством порядку та випадках дотримання законодавства в галузі будівництва; 

одержання від відповідних організацій містобудівних та технічних умов і передає їх в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям разом із завданням на проектування та іншими документами, необхідними для виконання проектних, пошукових та розвідувальних робіт і розроблення проектно-кошторисної документації;

погодження і затвердження проектно-кошторисної документації; 

проведення відповідно до чинного законодавства процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти; 

в установленому чинним законодавством порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів; 

одержання в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області дозвільних документів на виконання будівельно-монтажних робіт;

підготовку геодезичної основи для будівництва, передачу підрядній організації будівельного майданчика; 

об’єкти будівництва обладнанням (устаткуванням), меблями, інвентарем і матеріалами, комплектування якими здійснюється замовником згідно з договором;

відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції; 

 у визначених чинним законодавством порядку та випадках відшкодування громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів; 

виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації; 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; 

в межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; 

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління; 

захист персональних даних, що обробляються в управлінні;

4) надає в установленому законодавством порядку пропозиції про:

включення об’єктів незавершеного будівництва до поточних та перспективних програм капітального будівництва, проведення їх реконструкції, реставрації;

передачу об’єктів незавершеного будівництва органам місцевого самоврядування;

списання об’єктів незавершеного будівництва, необхідність в будівництві яких відпала, або продовження будівництва яких є недоцільним; 

5) сприяє в межах компетенції органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території; 

6) складає та подає на затвердження в установленому чинним законодавством порядку титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт; 

7) розміщує відповідно до чинного законодавства замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

8) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення її державної експертизи; 

9) комплектує та передає в установленому порядку проектно-кошторисну документацію будівельним організаціям; 

10) укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до чинних нормативних актів; 

11) передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на: 

виконання будівельно-монтажних робіт; 

відведення земельної ділянки під будівництво; 

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів; 

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика; 

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт; 

вирубування лісу і пересадження дерев; 

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, у терміни, передбачені в особливих умовах до договору; 

12) здійснює у визначених чинним законодавством порядку технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам; 

13) передає завершені будівництвом та введені в експлуатацію об’єкти капітального будівництва на баланс організаціям, що в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію; 

14) готує та надає пропозиції щодо консервації та розконсервації припинених будівництвом об’єктів; 

15) приймає від підрядної організації згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і передає їх на баланс органам місцевого самоврядування, власникам будов під збереження; 

16) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни  подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за її достовірність; 

17) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг за договорами з управлінням; 

18) веде моніторинг об’єктів незавершеного будівництва на території області; 

19) здійснює: 

 повноваження, делеговані Сумською обласною радою по виконанню функцій замовника згідно чинного законодавства; 

розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та послуги згідно з укладеними договорами; 

моніторинг введення в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів; 

моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення; 

20) надає вихідні дані для визначення показників граничної вартості будівництва та вартості придбання житла у новобудовах; 

21) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 

22) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад; 

23) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень; 

24) здійснює інші, передбачені законодавством та визначені головою Сумської обласної державної адміністрації, повноваження. 

6. Управління має право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

2) залучати у встановленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи Сумської обласної державної адміністрації в галузі будівництва; 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції; 

6) розпоряджатися у встановленому чинним законодавством порядку та випадках коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, у межах затвердженого в установленому порядку кошторису. 

7. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Сумської обласної державної адміністрації, районним державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями. 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

9. Начальник управління: 

1)  здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні; 

2) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про управління; 

3) подає пропозиції голові Сумської обласної державної адміністрації щодо граничної чисельності працівників управління, визначає відповідно до чинного законодавства чисельність працівників управління, необхідну для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на управління; 

4) затверджує в межах граничної чисельності структуру управління; 

5) затверджує положення про структурні підрозділи управління і посадові інструкції працівників управління та розподіляє між ними обов’язки; 

6) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації; 

7) вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління; 

8) звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи; 

9) може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації; 

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень; 

11) може брати участь у роботі консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів Сумської обласної державної адміністрації; 

12) діє без довіреності від імені управління, представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

13) укладає від імені управління договори, видає довіреності; 

14) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. 

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції Сумської області; 

15) відповідно до чинного законодавства подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

16) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Сумської обласної державної адміністрації кошторису видатків управління, відповідає за їх  цільове використання; має право від імені управління розпоряджатися рахунками та право підпису на платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документах управління; 

17) здійснює добір кадрів, призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління (крім заступників); 

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління; 

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління; 

20) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

21) забезпечує організацію та контроль за роботою із зверненнями громадян відповідно до норм чинного законодавства

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

10. Начальник управління, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Управління 

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншим нормативно-правовим актам можуть бути скасовані головою Сумської обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

12. Начальник управління може мати заступників - начальників відділів, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Сумської обласної державної адміністрації за поданням начальника управління. 

У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу.

13. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету (загального та спеціального фондів). 

14. Кошти, передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника, зараховуються згідно з чинним законодавством до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження. 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова Сумської обласної державної адміністрації. 

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

18. У разі припинення Управління як юридичної особи ( у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату 

Сумської обласної державної 

адміністрації                                                                                  Д.О. Живицький

   

 

Начальник управління капітального будівництва

Сумської обласної державної адміністрації                                    А.І. Ворожко